Nyheder

CannGros nye faciliteter i Ansager er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til import, ompakning og distribution


I oktober 2021 blev CannGros opkøbt af DanCann Pharma, men har indtil nu fortsat sit virke fra sin lokalitet i Glostrup. I forbindelse med en inspektion fra Lægemiddelstyrelsen i slutningen af 2022 blev flytningen til nye faciliteter i Ansager godkendt. Virksomhedens aktiviteter er flyttet til Jylland pr. 12. januar.  


Lægemiddelstyrelsen var tre dage i slutningen af november/starten af december på inspektionsbesøg hos DanCann Pharma i Ansager. Tirsdag og onsdag for at inspicere produktionsanlæg og kvalitetssystemer hos DanCann Pharma med henblik på udstedelse af en EU-GMP-certificering, torsdag skulle datterselskabet CannGros’ nyindrettede faciliteter kigges grundigt efter i sømmene, før flytningen af selskabet kunne godkendes. I begge tilfælde vendte Lægemiddelstyrelsen tommelfingeren op.


Siden stiftelsen i 2018 har DanCann Pharma taget kæmpeskridt på vejen mod at etablere sig som producent og forhandler af produkter på markedet for medicinsk cannabis. Da virksomheden i efteråret 2021 opkøbte grossistvirksomheden CannGros, blev DanCann Pharma med et slag markedsleder med licens- og salgsrettigheder for tre tilgængelige produkter på markedet under den danske forsøgsordning.


- CannGros var den første virksomhed som blev godkendt af Lægemiddelstyrelsen til import og håndtering af medicinsk cannabis under den danske forsøgsordning tilbage i 2018. Vi har nu flyttet aktiviteterne fra Glostrup til Ansager, og vi har fået positive tilbagemeldinger fra Lægemiddelstyrelsen i forhold til vores måde at håndtere driften af virksomheden fremadrettet, fortæller Charlotte Hagedorn Jørgensen, der som fagkyndig person hos CannGros har haft ansvaret for at få systemkrav og fysiske rammer på plads i henhold til Lægemiddelstyrelsens krav og retningslinjer. 


For mere information:


Administrerende direktør

Jeppe Krog Rasmussen

Email: jkr@dancann.com