Om CannGros

CannGros ApS


CannGros ApS er et dansk firma som specialiserer sig i import af cannabis udgangssprodukter og fremstilling af cannabis mellemprodukter under den danske lov om forsøgsordning med Medicinsk Cannabis.


Forsøgsordningen med medicinsk cannabis

Ifølge lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis, kan patienter med en række udvalgte sygdomme og symptomer, der tidligere har forsøgt behandling med relevante, godkendte lægemidler, få ordineret medicinsk cannabis.

Lægemiddelstyrelsen har vurderet at følgende fire grupper kan være relevante at behandle med medicinsk cannabis: Sklerosepatienter, rygmarvsskadede, patienter med visse former for kroniske smerter, og patienter med kvalme og opkastning efter kemoterapi. Med den fri ordinationsret kan en læge dog frit udskrive ordningens cannabisprodukter til patienter med andre sygdomme, hvis lægen fagligt vil stå inde for det. Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet en vejledning om forsøgsordningen til lægerne. Den findes her.


Den 1. januar 2019 blev der indført en særlig tilskudsordning for medicinsk cannabis

Borgere, der får ordineret medicinsk cannabis som led i forsøgsordningen, kan fra 1. januar 2019 få tilskud. Tilskuddet bliver fratrukket automatisk ved købet på apoteket.


Tilskudsgrænserne og tilskudsprocenter til køb af medicinsk cannabis er vist i denne tabel:

 

Samlet udgift per tilskudsperiode (12 mdr.)

Tilskud

Egenbetaling

0 - 20.000 kr.

50 %

Op til 10.000 kr.

20.000 kr. -

0 %

Hele produktets pris

For patienter med gældende terminalbevilling

100 %

Ingen egenbetaling